جمعه ۹ آبان ۱۳۹۹
روزگار قریبی‌ست نازنین!
با گردش روزگار
با آماده شدن خودروی پرنده شرکت تویوتا حالا به نظر می‌رسد یکی از آرزوها و رویاهای صنعت حمل و نقل برآورده شده است.