پنجشنبه ۳ تیر ۱۴۰۰
تو از روزگاران مشو نا امید
با گردش روزگار
مودینی در گفت‌وگو با «همشهری» اعلام کرد که می‌خواهد برج میلاد را غیب کند.