دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹
روزگار قریبی‌ست نازنین!
با گردش روزگار
دانشمندان دریافته‌اند شامپانزه‌ها با بالاتر رفتن سن‌ ترجیح می‌دهند، به جای پیدا کردن دوستان جدید، وقت‌شان را با رفقای قدیمی ‌سپری کنند؛ خصلتی که انسان‌ها نیز چندان با آن بیگانه نیستند.