یکشنبه ۲ آبان ۱۴۰۰
تو از روزگاران مشو نا امید
با گردش روزگار

کورونا یا کرونا؟

ویروس کرونا به قدری فراگیر شده که طی چند ماه گذشته بخش بزرگی از محتوای رسانه‌ها به اخبار و تحلیل‌های مربوط به آن اختصاص پیدا کرده است، در این میان، دکتر بهروز محمودی بختیاری، زبان‌شناس به موضوعی توجه کرده، از دید رسانه‌های مکتوب پنهان شده بود.

مرداد 4, 1399
محبوب‌ها


اخبار پیشنهادی