پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
تو از روزگاران مشو نا امید
با گردش روزگار

ماهواره «پارس1» تحویل سازمان فضایی ایران شد

ماهواره پارس1 پس از انجام موفقیت‌آمیز تمام تست‌های مربوطه به سازمان فضایی ایران به این سازمان تحویل شد.

دی 14, 1399
محبوب‌ها


اخبار پیشنهادی