شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰
تو از روزگاران مشو نا امید
با گردش روزگار

پادتن‌ تجویزشده برای درمان ترامپ چیست؟

به محض انتقال دونالد ترامپ به بیمارستان نظامی تیم پزشکان معالج او استفاده از پادتن ریجنرون پلیکلونال را تجویز کردند؛ دارویی آزمایشی که هنوز مجوز آن رسما از سوی اداره نظارت بر مواد خوراکی و دارو در آمریکا صادر نشده است.

مهر 13, 1399
محبوب‌ها


اخبار پیشنهادی