پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
تو از روزگاران مشو نا امید
با گردش روزگار

تندروها از مواضع رهبری استقبال نکردند!

افراطیونی هستند که تا دیروز شمشیر را برای رئیس جمهوری از رو بسته بودند و رهبری در تذکری به آنها گفتند که «هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد».

آبان 11, 1399
محبوب‌ها


اخبار پیشنهادی