پنجشنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
تو از روزگاران مشو نا امید
با گردش روزگار

پول بنزین ایران در جیب آمریکا

رویترز به نقل از مقامات رسمی وزارت دادگستری آمریکا مدعی شد یک میلیون بشکه بنزین ایران توسط آمریکا به فروش رسیده است.

بهمن 25, 1399
محبوب‌ها


اخبار پیشنهادی