شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰
تو از روزگاران مشو نا امید
با گردش روزگار

10 کشوری که زیباترین زنان جهان را دارند

زیبایی یک موضوع ذهنی است و معیارهای آن از یک فرد به فرد دیگر، متفاوت است. با این حال زیبایی زنان که یک از مظاهر زیبایی در جهان شناخته می شود، امری است که به صورت اکثریت نسبی مورد قبول قرار می‌گیرد.

دی 4, 1399
محبوب‌ها


اخبار پیشنهادی