شنبه ۶ آذر ۱۴۰۰
تو از روزگاران مشو نا امید
با گردش روزگار
کالبدشکافی رفتار در گفت وگو با محمدرضا ایمانی

خرید مرگ در اجتماعات روزگار کرونایی

یک رفتارشناس تاکید کرد: اگر مردم شرایط کرونا را به عنوان تهدیدی برای جامعه درک می‌کردند می‌توانستند با نگاهی معقولانه از افزایش آسیب‌های ناشی از بیماری جلوگیری کنند.

آبان 26, 1399
محبوب‌ها


اخبار پیشنهادی